Kontakt

DANE KONTAKTOWE:

ul. Kolonijna 22, 58-573 Piechowice, os. Michałowice
tel.: +48 757 617 107, tel.: +48 666 346 482
e-mail: michalina_karkonosze@o2.pl


MICHALINA NA MAPIE:

  Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Michalina” ul. Kolonijna 22, 58-573 Piechowice, os. Michałowice. Siedziba firmy: ul. Kolonijna 22, 58-573 Piechowice, os. Michałowice

  2) Inspektorem danych osobowych jest Pan Tomasz Glądała. Kontakt: e-mail: michalina_karkonosze@o2.pl, telefon: +48 666 346 482.

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i komentarze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest podmiot uprawniony do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.